Tjenester: Informasjon og kommunikasjon

Våre rådgivere har lang erfaring med informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har bistått en rekke av våre kunder med strategisk intern- og ekstern kommunikasjon i forbindelse med omorganiseringer/strukturendringer, salg/kjøp av virksomheter, strategiprosesser mv. 

Strategisk informasjon og kommunikasjon bør inngå og forankres som et strategisk virkemiddel i virksomhetens overordnede strategiske plan. 

God kommunikasjon er avgjørende for å sikre tillit og troverdighet overfor viktige målgrupper.

Se oversikten over våre referanseprosjekt innen informasjon og kommunikasjonsrådgivning

Kontaktperson: Sverre E. Løkken