Strategisk og administrativ rådgiver for Trollfjord AS og Andøy Energi AS i forbindelse med etablering av et eiermessig samarbeid med Nordkraft AS

Publisert: 30. januar 2023

Transaksjonen hadde en totalverdi på 8,2 milliarder kroner og ble gjennomført i november 2022.

 

EC Group AS har bistått energiselskapene Trollfjord AS og Andøy Energi AS som strategisk og administrativ rådgiver i forbindelse med inngåelse av transaksjonsavtaler med Nordkraft AS. Avtalene innebærer at de tre konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksom i ett felleseid uavhengig konsern med hovedkontor i Stokmarknes, mens nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som eiere.

 

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen 

 

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson(er) kunde:

Barry Larsen – Adm.dir. Trollfjord AS

Mob: 901 73 831; e-post: Barry@trollfjordkraft.no

Kjell-Are Johansen – Adm.dir. Andøy Energi AS 

Mob: 992 36 700; e-post: kjell-are.johansen@andoy-energi.no