Gauldal Energi AS selger datterselskapet Gauldal Nett AS

Publisert: 25. oktober 2017
EC Group har vært ansvarlig rådgiver i forbindelse med Gauldal Energi AS salg av datterselskapet Gauldal Nett AS. Gauldal Nett AS driver distribusjon av strøm i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen.
EC Group har vært ansvarlig for administrering og organiseringen av salgsprosessen (tilretteleggelse, administrator/fasilitator, strategisk forhandlingsledelse, verdsettinger, kommunikasjonsstrategi mv.)

Gauldal Energi AS har over tid vurdert og utredet organiseringen av konsernets virksomheter med bakgrunn i de kravene og utfordringene som energibransjen står overfor. 28. september 2017 ga kommunestyret i Midtre Gauldal kommune sin tilslutning til at Gauldal Energi AS selger samtlige aksjer i datterselskapet Gauldal Nett AS til Norgesnett Holding AS.

Norgesnett Holding AS overtar samtlige ansatte i Gauldal Nett AS og garanterer at disse får fast og relevant arbeid på samme arbeidssted som i dag og ønsker å tilrettelegge for ytterligere styrking av arbeidsplassene i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen. 

Norgesnett Holding AS overtar driften av Gauldal Nett AS fra 1. januar 2018. For kommunene Midtre Gauldal og Holtålen betyr salget av Gauldal Nett AS en redusert nettleie med en samlet årlig besparelse i de to kommunene på 12-15 millioner kroner.

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen 


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken 

Kontaktperson hos oppdragsgiver:
John Reese, konsernsjef i Gauldal Energi AS (tlf. 905 78 431)
John M. Laugsand, styreleder i Gauldal Energi AS (tlf. 916 72 515)