Tjenester: Analyse og utredning

De fleste av våre prosjekter omhandler nettvirksomhet. Vi er dessuten involvert i analyse og utredningsarbeid for energiselskapenes øvrige virksomhetsområder (produksjon, fjernvarme, bredbåndsutbygging, fornybar kraftproduksjon osv).

Innen analyse og utredning tilbyr vi tjenester innen følgende områder

Kontaktperson: Lise Eriksen