Sverre E. Løkken

Telefon: 951 26 614
E-post: sverre.lokken@ecgroup.no

Sverre E. Løkken er utdannet ingeniør, økonom med juridisk tilleggsutdannelse. Han har over 30 års erfaring som rådgiver for norske energiselskap. Han har spesielt vært beskjeftiget med strukturendringsprosesser og har administrert flere salg, kjøp, fisjon og fusjonsprosesser innen kraftsektoren de seneste årene. Han har lang erfaring i myndighetskontakt, PR-virksomhet, informasjons- og kommunikasjonsrådgivning og har i over 15 år vært engasjert av 30-40 energiselskaper i forbindelse med organisering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet mot Stortinget, regjeringen, departementene og partiorganisasjonene. Han har et bredt kontaktnett innen statsforvaltningen, de folkevalgte på Stortinget, politiske rådgivere, lokale og regionale politikere.

Han har videre arbeidet mye med strategi- og omstillingsprosesser, økonomiske analyser, verdsettinger og konsekvenser som følge av endrede rammebetingelser.

I EC Group er Sverre rådgiver og arbeider i hovedsak med strukturendringsprosesser, myndighetskontakt, PR-virksomhet, informasjons- og kommunikasjonsrådgivning, strategi og omstillingsprosesser.

Referanser

Strukturendringsprosesser

Myndighetskontakt, PR-virksomhet, informasjons- og kommunikasjonsrådgivning

Strategiprosesser

Verdsetting og økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser

  • Administrert og deltatt i svært mange verdsettinger og økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser