Sverre E. Løkken

Telefon: 951 26 614
E-post: sverre.lokken@ecgroup.no

Sverre er utdannet ingeniør, økonom med juridisk tilleggsutdannelse. Han har 37 års erfaring som rådgiver for norske energiselskap. Han har spesielt vært beskjeftiget med strukturendringsprosesser (M&A) og har deltatt og administrert i overkant av 60 prosesser innen konsernetableringer, salg, kjøp, fisjon og fusjoner innen kraftsektoren. Han har lang erfaring i informasjons- og kommunikasjonsrådgivning, myndighetskontakt og har i over 15 år vært engasjert av 30-40 energiselskaper i forbindelse med organisering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet mot Storting, regjering, departement og partiorganisasjoner.

Han har videre arbeidet mye med strategi- og omstillingsprosesser, økonomiske analyser, verdsettinger og konsekvenser som følge av endrede rammebetingelser. 

I EC Group er Sverre rådgiver og arbeider i hovedsak med strukturendringsprosesser (konsernetableringer, kjøp, salg, fisjoner og fusjoner), informasjons- og kommunikasjonsrådgivning, strategi og omstillingsprosesser og myndighetskontakt.

 

Referanser

Strukturendringsprosesser

Myndighetskontakt, PR-virksomhet, informasjons- og kommunikasjonsrådgivning

Strategiprosesser

Verdsetting og økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser

  • Administrert og deltatt i svært mange verdsettinger og økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser