Kjøp av Vrangfoss Kraftverk
- Midt-Telemark Energi og flere kommuner

EC Group administrerte prosessen rundt kjøpet av Vrangfoss kraftverk og etablering av Nordsjøkraft AS i samarbeid med selger av kraftverket. EC Group bistod med forhandlingsledelse, strategisk og praktisk rådgivning og administrasjon av hele prosessen. EC Group bistod videre med rådgivning i forbindelse med organisering, eierstyring  og selskapsledelse for kraftvirksomheten i Midt-Telemark.

Transaksjonen ble undertegnet og effektuert pr 1. januar 2013.  

Kontaktperson hos EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
- Olav Kasland (Bø kommune) 
- Bjørg Tveito Lundefaret (Nome kommune)
- Hans Sundsvalen (Sauherad kommune)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning