Referanser: Utredninger knyttet til nettregulering

EC Group har en prosjektportefølje som omhandler en rekke aktuelle tema innen nettvirksomhet og energimarked, derunder problemstillinger som omhandler tilknytning av produksjon, tilknytningsplikt, utforming av anleggsbidrag, håndtering av innmating i d-nettet med videre. Se under for omtale av noen referanseprosjekter.

Energiledd i distribusjonsnettet – NVE

Når nettene blir trange – NVE

Fremtidig utforming av nett-tariffer – NVE