Tjenester: Økonomisk analyse

I et marked med stor usikkerhet om interne og eksterne forhold er det viktig med analyser som belyser de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak. Med vår bransjekunnskap og lange erfaring med ulike analyser bidrar vi til økt forståelse av hvordan interne og eksterne endringer påvirker energiselskapenes økonomiske utvikling.

Bedriftsøkonomiske analyser
Lønnsomhets- og investeringsanalyser