Lise Eriksen

Telefon: 932 49 876
E-post: lise.eriksen@ecgroup.no

Lise har 25 års erfaring fra kraftbransjen, hvorav de 5 første årene som økonomidirektør.

De øvrige årene har hun jobbet som rådgiver, der hun spesielt har vært beskjeftiget med strukturendringsprosesser og gjennomføring av due diligence. Hun har deltatt i flere salgs- og fusjonsprosesser. Lise har også arbeidet med økonomiske konsekvenser for nettselskapene og deres muligheter for tilpasning til den offentlige reguleringen.

Hun har i tillegg holdt flere kurs og styreseminar om økonomisk regulering av nettselskap. Hun har også bistått flere nettselskap med regnskapsrapportering til NVE.

Fra tidligere har Lise 12 års erfaring fra bank og finans som rådgiver for næringslivskunder i Midt-Norge. Sentrale arbeidsoppgaver i banken var kundekontakt, analyse og kredittvurdering av bedrifter innenfor industri og tjenesteytende næringer.

Referanser

Strukturendringsprosesser

Strategiprosesser

Analyse og utredning

  • Analyse og konsekvensvurderinger av NVEs reguleringsutforming
  • Økonomiske analyser for flere nettselskap
  • Årlig Økonomisk og Teknisk rapportering (eRapp) til NVE for 15-20 nettselskaper