EC Group bistår Trollfjord Kraft med etablering av konsernstruktur

Publisert: 19. mai 2016
EC Group bistår mellomstort energiselskap med konserndannelse i forbindelse med nye lovkrav til selskapsmessig og funksjonelt skille.
 
EC Group er engasjert for å gi råd og bringe prosessen fremover (fasilitere) i forbindelse med konsernetablering i et mellomstort vertikalt integrert energiselskap. Konsernetableringen følger av forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Våre oppgaver omfatter prosjektledelse og koordinering av andres bidrag i prosessen, rådgivning rundt strategisk kommunikasjon, prosessekartlegging mv.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: Barry E. Larsen, adm.dir Trollfjord Kraft AS (901 73 831)