Praktisk bistand til nettvirksomhet

Våre rådgivere har inngående kjennskap til NVEs regulering av nettselskaper og regler og praksis for regnskapsrapportering og tariffering. Vi bistår en rekke selskaper med praktiske oppgaver knyttet til blant annet eRapp og utforming av tariffer. EC Group har i lang tid holdt kurs i eRapp, tariffering og anleggsbidrag i regi av Energiakademiet (Energi Norge). Vi tilbyr også tilpassede kurs for administrasjon, styre eller eiere av energiselskaper. 

Kontaktperson: Lise Eriksen