Tjenester: Strategiprosesser

Riktige veivalg for framtiden er avgjørende for at selskapene skal lykkes. Basert på robuste analyser, solid forankring og effektiv prosjektgjennomføring ønsker vi å gi våre kunder varige og målbare resultater.

Våre strategiprosesser tar utgangspunkt i definerte arbeidshypoteser som testes gjennom faktabaserte analyser. Analysearbeidet legger grunnlaget for at kvalifiserte valg kan treffes.

Det er sentralt med godt samspill mellom selskap og rådgiver for å oppnå den nødvendige balansen mellom hva selskapet ønsker, bør og kan oppnå.

EC Group bistår i utvikling av praktisk gjennomførbare strategier, som kombinerer vår inngående kompetanse og erfaring fra kraftbransjen med metodikk fundert i anerkjent teori.

Våre prosjekter innen strategiprosesser har følgende kjennetegn: 
  • Praktisk rettet, men fundert i anerkjent teori
  • Rådgivere med inngående bransjekunnskap
  • Involvering av de ansatte i selskapet
  • Kombinerer prosessarbeid og kompetanseutvikling
  • Rom for uhøytidelighet og humor
  • Jordnær og lett gjennomførbar plan for tiltak i organisasjonen

Se oversikten over våre referanseprosjekt innen strategiprosesser.

Kontaktperson: Sverre E. Løkken