EC Group var ansvarlig rådgiver ved salget av nettvirksomheten i Rødøy Lurøy Kraftverk AS

Publisert: 9. mai 2016
Nettvirksomheten i Rødøy Lurøy Kraftverk (RLK) innlemmes i Nordlandsnett med virkning fra 
1. januar 2016. Transaksjonen vil bidra til å utjevne nettleien for nettkundene og får positiv virkning for næringsutvikling og forsyningssikkerhet i hele regionen. EC Group ble engasjert som ansvarlig rådgiver av eierne i RLK i forbindelse med salget av nettvirksomheten.

Nettvirksomheten i RLK innlemmes i Nordlandsnett. Transaksjonen har virkning fra 1. januar 2016. Transaksjonen vil bidra til å utjevne nettleien for nettkundene og får positiv virkning for næringsutvikling og forsyningssikkerhet i hele regionen.

Utjevningen av nettleien vil ha betydelig virkninger for nettkunder som var tilknyttet nettvirksomheten i RLK. For normalhusholdninger tilknyttet RLK innebærer salget en årlig reduksjon i nettleien på mellom 6 000 - 9 600 kroner. For normalhusholdninger tilknyttet Nordlandsnett innebærer salget en økning i årlig nettleie på mellom 240 - 480 kroner.

Både RLK og Nordlandsnett har hatt fokus på å sikre fremtidige arbeidsplasser for RLKs ansatte. Samtlige arbeidsplasser skal derfor opprettholdes, og de ansatte i RLK vil styrke og utvikle sin kompetanse gjennom tilknytning til et større nettselskap.

EC Group ble engasjert av eierne i RLK som ansvarlig rådgiver i prosessen. EC Group var ansvarlig for forhandlingene og fremdriften i forbindelse med salget av nettvirksomheten i RLK til Nordlandsnett. EC Group har også bidratt med verdsettinger og intern og ekstern kommunikasjonsstrategi i forbindelse med salget.


Ansvarlig for prosessen hos EC Group har vært Sverre Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Stein Mørtsell, styreleder (992 30 427)