Tjenester: Bedriftsøkonomiske analyser

Energiselskapenes økonomiske situasjon fremover påvirkes både av interne og eksterne faktorer. Interne faktorer kan være kostnadsnivå, investeringsnivå og produksjonsvolum. Eksterne faktorer er faktorer selskapene selv ikke kan påvirke, for eksempel reguleringsregime, kraftpris, skatter, pris- og lønnsvekst. For å planlegge fremtiden på best mulig måte, er det nødvendig at selskapene analyserer sin fremtidige økonomiske utvikling.

EC Group har grundig bransjekunnskap og lang erfaring med økonomiske analyser for virksomheter i energibransjen. Vår inngående kjennskap til eksterne rammebetingelser (regulering, skatt, kraftpris etc.), kombinert med selskapenes egen detaljkunnskap om sin virksomhet, bidrar til at fremtidig økonomisk utvikling kan anslås mest mulig korrekt.

Kontaktperson: Lise Eriksen