Våre referanser

Vår kundemasse består av store og små energiselskaper, energimyndigheter og norske bransjeorganisasjoner. 

Vi utfører prosjekt knyttet til alle typer virksomhet i kraftbransjen,
-     Nettvirksomhet
-     Kraftproduksjon
-     Kraftsalg
-     Fiber/bredbånd
-     Fjernvarme
-     Entreprenørvirksomhet
-     etc.
samt prosjekter på konsern- og eiernivå. 

Vi utfører også analyse- og utredningsprosjekter på oppdrag fra myndigheter og bransjeorganisasjoner. 

Våre referanser dekker et bredt spekter av tjenester og faglige problemstillinger. Se i menyen til venstre for en omtale av våre ulike referanseprosjekter.

Ta gjerne direkte kontakt med oppdragsgiver i referanseprosjekt for å høre deres erfaringer med EC Group.