Referanser: Strategiprosesser

EC Group bistår i utvikling av praktisk gjennomførbare strategier, som kombinerer vår inngående kompetanse og erfaring fra kraftbransjen med metodikk fundert i anerkjent teori.

Vi bistår for tiden en rekke selskap i forbindelse med de foreslåtte endringene i Energiloven vedrørende selskapsmessig skille. Se under for omtale av noen referanseprosjekter. 

Strategirevisjon - AS Eidefoss

Fremtidig veivalg og salg av nett- og kraftomsetningsvirksomhet – Selbu Energiverk

Fremtidig veivalg og konsernetablering – Hurum Energiverk

Fremtidig veivalg – Øvre Eiker Energi

Strategiprosess – Elverum Energi