Konserndannelse i Røros E-verk

Publisert: 14. desember 2017
EC Group har vært utførende rådgiver og fasilitator i konserndannelsen. Prosessen ble gjennomført i henhold til en effektiv tidsplan i løpet av høsten 2017.
Behovet for å omorganisering var først og fremst begrunnet i endringene i energiloven som ble vedtatt av Stortinget 27. mai 2016. Endringene medførte at det stilles krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Våren 2016 ble EC Group invitert til å holde fagseminar med eiere og ledelse i Røros E-verk. De nylig vedtatte endringene i energiloven gjorde at e-verket måtte ta noen strategiske valg. Hvordan burde selskapet omorganiseres? Skulle man fortsette med dagens ulike virksomhetsområder?

Prosessen ledet til at selskapet besluttet å organisere all monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i datterselskap, slik at kravene i energiloven ble oppfylt.

Ny konsernstruktur med virkning fra 1.1.2018:

  • Røros E-verk blir et rendyrket morselskap (holdingselskap) som leverer fellestjenester og eiendomstjenester.
  • Røros E-verk Nett AS blir et rendyrket nettselskap med distribusjons- og regionalnett.
  • Røros E-verk Kraft AS skal drive kraftproduksjon, kraftomsetning og fjernvarme.
  • Røros E-verk Installasjon AS skal selge installasjons- og entreprenørtjenester.
  • Infonett Røros AS ble stiftet allerede i 2001 som et heleid datterselskap som leverer bredbånds- og IKT-tjenester til private og næringskunder.

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, og bistand fra Lise Eriksen


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Anita A. Løseth økonomisjef/administrasjonssjef (950 38 599)