Tjenester: Regnskapsrapportering

Nettselskapenes årlige rapportering av økonomiske og tekniske data til NVE og SSB danner grunnlag for NVEs beregninger av selskapenes effektivitet og inntektsrammer. Korrekt regnskapsrapportering til NVE er dermed en forutsetning for at framtidig inntektsramme skal bli korrekt.

Gjennom utvikling av modulen for regnskapsrapportering i Energi Norges punkttariffmodell og gjennomføring av regnskapsrapporteringen for flere selskap, har EC Groups rådgivere den nødvendige erfaring og kompetanse for å sikre riktig regnskapsrapportering til NVE.

EC Groups kunnskap om hvordan effektivitetsmålinger og framtidig inntektsramme påvirkes av ulike parametere, er også av avgjørende betydning for å unngå rapportering som påvirker framtidig inntektsramme negativt.

Kontaktperson: Lise Eriksen