Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

EC Group er strategisk rådgiver og organiserte den strategiske myndighetskontakten, PR-virksomheten, informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten mot Regjeringen, Stortinget, politiske rådgivere, lokale og regionale politikere, partiorganisasjonene og departementene.

Prosjektet har pågått i hele 17 år helt siden 1998 og prosjektarbeidet har resultert i en samlet bevilgning over Statsbudsjettet til nettkundene i Distrikts-Norge på samlet MNOK 720. 30-40 energiselskaper og deres eiere har deltatt i prosjektarbeidet siden oppstarten i 1998.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Oddbjørn Samuelsen, adm. dir Repvåg Kraftlag SA (416 26 448)


Fagområder: 
   Myndighetskontakt og PR-virksomhet