Strategirevisjon for AS Eidefoss

EC Group ble engasjert av AS Eidefoss om å bistå selskapet i en strategirevisjon høsten 2017, med tanke på:

  • Kravene i den nye Energiloven
  • Nye forskriftskrav og markedsmessige utfordringer
  • Endrede behov og krav fra kundene
  • Interessentanalyser og kommunikasjon- og informasjonsstrategi
  • Ny konsernmodell - eierstyring og selskapsledelse
  • Økonomiske analyser av alle virksomhetsområder og selskap med utgangspunkt i planlagt konsernstruktur

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken
Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: Hans Ivar Kolden – adm.dir AS Eidefoss (tlf 957 58 678)

Fagområder: