Økonomiske analyser – A/S Eidefoss

EC Group har gjennomført omfattende økonomiske analyser av samtlige virksomheter i konsernet A/S Eidefoss. Bakgrunnen for prosjektet var at selskapet ønsket å finne sin løsning for å tilfredsstille de nye kravene i Energiloven.

A/S Eidefoss er et vertikal integrert energikonsern med datterselskapet Otta Biovarme AS (100%). A/S Eidefoss driver kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet.
 

Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken  

Kontaktperson hos kunde: Hans Ivar Kolden – adm.dir AS Eidefoss (957 58 678)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser