Fremtidig veivalg og salg
- Selbu Energiverk

EC Group har vært engasjert i utredning av strategiske veivalg og utarbeiding av beslutningsunderlag for Selbu Energiverk (SEV) i forbindelse med forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Våre bidrag omfattet økonomiske fremtidsanalyser med konsekvensanalyser, prosesskartlegging, organisering, intern og ekstern kommunikasjonsstrategi mv.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken og Helge Schroeder

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
   Per Otnes – daglig leder Selbu Energiverk (970 56 678)
   Jon Bakken – styreleder Selbu Energiverk (909 78 355)
   Ole Morten Balstad – ordfører Selbu kommune (995 27 020)


Fagområder:
   Strategi
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning