Svein Sandbakken

Telefon: 911 35 996
E-post: svein.sandbakken@ecgroup.no

Svein Sandbakken er utdannet Cand. Real med fysikk som hovedfag. Han har 37 års erfaring som rådgiver for norske og utenlandske energiselskaper, myndigheter og bransjeorganisasjoner. Gjennom denne tiden har han skaffet seg meget omfattende erfaring og kompetanse om kraftbransjen og har et bredt kontaktnett.

Svein har gjennomført en rekke prosjekter for nettselskap, bransjeorganisasjoner og NVE om prinsipper for tariffering av kraftnettet, og er trolig den i Norge som har foretatt flest beregninger av nett-tariffer for nettselskap.

De senere år har Svein i hovedsak vært beskjeftiget med problemstillinger knyttet til reguleringen av nettvirksomhetene, og er en av de få i Norge som fullt ut forstår samspillet mellom de mange mekanismer i nettreguleringen. Basert på denne unike kompetansen har han gjennomført en rekke konsekvensanalyser for nettselskap.

Sveins brede erfaring og kompetanse om kraftbransjen er også grunnlaget for at han ofte benyttes som foredragsholder på kurs og konferanser, samt overfor styre og ledelse i energiselskaper.

I tillegg har han deltatt i flere strukturendringsprosesser innen kraftsektoren, i første rekke med verdsettinger samt økonomiske konsekvensanalyser for selskap og kunder.