Innlemmelse av "Lofotringen" i Sentralnettet
- Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Lofotringen er en fellesbenevnelse på regionalnettforbindelsen mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu, Stokmarknes og Sortland i Vesterålen. Lofotringen var eiet av Trollfjord Kraft og Lofotkraft.

 EC Group var strategisk rådgiver og organiserte den strategiske myndighetskontakten, PR-virksomheten, informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten mot Olje og energidepartementet, Regjeringen, Stortinget, samt mot lokale og regionale politikere og instanser.

Olje og energidepartementet fattet vedtak 26. juni 2013 om at Lofotringen skulle innlemmes i Sentralnettet og at Statnett SF skulle kjøpe nettanleggene i Lofotringen fra Lofotkraft AS og Trollfjord Kraft AS.Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
Barry E. Larsen adm. dir Trollfjord Kraft AS (901 73 831)
Jacob N. Jacobsen tidl. adm.dir i Trollfjord kraft (900 95 240)
Arnt M. Winther adm. dir Lofotkraft AS (911 50 537)


Fagområder: 
   Myndighetskontakt og PR-virksomhet