Konsekvensanalyser ved salg av sentralnettanlegg
- SKL Nett

EC Group gjennomførte i 2014 konsekvensanalyser for SKL Nett AS av et pålegg om salg av selskapets sentralnettanlegg til Statnett. Analysene besto i beregninger av framtidig effektivitet, inntektsramme, driftsresultat og kontantstrøm som underlag for verdien av selskapets sentralnettanlegg.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Knud Nagell Dahl (tlf. 975 56 190)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser