Økonomisk analyse for Elverum Energi

Etter salget av Elverum Fjernvarme og Elverum Nett gjennomførte EC Group i 2015 en økonomisk fremtidsanalyse for Elverum Energi med vekt på soliditetsanalyser, finansiering og utbyttemuligheter.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Paul Galåen (tlf. 917 46 042)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser