Økonomisk analyse for Trollfjord Kraft

EC Group gjennomførte i 2014 en økonomisk fremtidsanalyse for Trollfjord Kraft med vekt på soliditetsanalyser, finansiering, utbyttemuligheter og verdsetting av de ulike virksomhetsområder separat og samlet. Analysene ble brukt som underlag for utarbeidelse av eierstrategi og eiermelding.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Barry Larsen (tlf. 901 73 831)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser