Økonomisk analyse Varanger Kraftnett AS

EC Group gjennomførte i 2014 en økonomisk konsekvensanalyse for Varanger Kraftnett i forbindelse med økte investeringer som følge av Hamnefjell vindkraftverk. Målet med analysene var å synliggjøre hvordan de økte investeringene påvirket målt effektivitet, inntektsramme og avkastning i selskapet.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Håvard Sundkvist


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser