Økonomiske konsekvenser av fusjon
- Haugaland Kraft

Etter Haugaland Krafts kjøp av SKL Nett, gjennomførte EC Group gjennomførte i 2015 en konsekvensanalyse av en fusjon mellom nettvirksomheten i Haugaland Kraft og nettvirksomheten i SKL Nett. Resultatene av analysen dannet grunnlag for beslutningen om fusjon mellom de 2 nettvirksomhetene.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Trond Kampen (tlf. 406 20 088)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser