Økonomiske konsekvenser av fusjoner for Lofotkraft AS

EC Group gjennomførte i 2014 konsekvensanalyser for nettselskapene og deres kunder ved ulike fusjonsalternativ for Lofotkraft AS. Analysene hadde hovedvekt på konsekvenser for nettselskapenes driftsresultat og samlet nettleie for kundene.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Arnt M. Winther (tlf. 911 50 537)


Fagområder: 
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser