Fremtidig veivalg og salg
- Selbu Energiverk

EC Group har vært rådgiver og fasilitert fremdriften i et omfattende prosjekt med strategiske utredninger, forhandlinger og gjennomføring av transaksjonen hvor Selbu Energiverk (SEV) solgte sin nettvirksomhet og kraftomsetning til TrønderEnergi. 

Sentralt i prosessen var hensynet både til de ansatte, lokalsamfunnet og den fremtidige økonomien i energiverket.

Prosjektets første fase var en utredning av strategiske veivalg for SEV. EC Group etablerte en langsiktig konsernmodell for SEV som dannet grunnlag for den økonomiske vurderingen i beslutningsunderlaget. Det ble gjennomført intervjurunder med de ansatte for å kartlegge dagens prosesser og fremtidige utfordringer.

Første fase endte i en beslutning om å undersøke hvilke betingelser SEV kunne oppnå ved et eventuelt salg. EC Group gjennomførte søk etter interessenter og bisto i forhandlingsprosess med aktuelle kjøpere. I forhandlingene ble det lagt vekt på lokale arbeidsplasser, beredskap, fremtidig nettleie og økonomiske betingelser.
Prosessen resulterte i at TrønderEnergi overtok driften av SEVs nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2017.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
   Per Otnes – daglig leder Selbu Energiverk (970 56 678)
   Jon Bakken – styreleder Selbu Energiverk (909 78 355)
   Ole Morten Balstad – ordfører Selbu kommune (995 27 020)


Fagområder:
   Strategi
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning