Fremtidig veivalg
- Øvre Eiker Energi

EC Group har bistått Øvre Eiker Energi AS med analyse av fremtidig veivalg (omorganisering, fusjon eller salg) og selskapets tilpasning til endringer i eksterne forhold som nye regler (forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille).

EC Group har levert økonomiske analyser av ulike framtidsscenarioer og bistått selskapet med råd om alternative veivalg.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken 
Kontaktperson hos oppdragsgiver: Lars Ø. Andresen (957 21 519)


Fagområder: 
   Strategi