Salg av bredbåndselskap - Selbu Energiverk

EC Group ble engasjert av Selbu Energiverk AS som ansvarlig rådgiver og tilrettelegger i forbindelse med salget av datterselskapet Neanett AS.

I forbindelse med prosessen ledet EC Group forhandlingene, ansvarlig for fremdriften, etablering av selskapsdokumentasjon (datarom) og intern- og ekstern kommunikasjonen.

Neanett AS ble solgt til NTE Marked AS med virkning fra juni 2017.

 
Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken


Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: 
   Per Otnes – Selbu Energiverk (970 56 678)
   Jon Bakken – Selbu Energiverk (909 78 355)
   Ole Morten Balstad – ordfører Selbu kommune (995 27 020)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning