Kjøp av nettanleggene til Aktieselskabet Tyssefaldene
- Odda Energi

EC Group har vært ansvarlig rådgiver og strategisk forhandlingsleder i forbindelse med Odda Energis kjøp av nettanleggene til Aktieselskabet Tyssefaldene. EC Group bistod med verdsetting og intern og ekstern kommunikasjonsstrategi i forbindelse med kjøpet. Transaksjonen ble effektuert pr 1. januar 2011.  

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Per Bjarne Mosdal (905 04 444)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning