Konsernetablering – Røros E-verk

EC Group har vært utførende rådgiver og fasilitator i konserndannelsen i Røros E-verk høsten 2017. Vi har stått for utførende rådgivning, fasilitering, datarom/dokumentasjon, verdsetting av alle virksomhetsområder samt åpningsbalanser.

Prosessen startet gjennom et fagseminar med eiere og ledelse i Røros E-verk. Selskapet besluttet å organisere all monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i datterselskap. På denne måten oppfyller energiverket kravene i energiloven (selskapsmessig skille).

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Anita A. Løseth økonomisjef/administrasjonssjef (950 38 599)

Fagområder: 
   Verdsetting
   Strukturendringer