Konsernetablering
– Trollfjord Kraft

EC Group var engasjert for rådgivning og fasilitering (bringe prosessen fremover) i forbindelse med konsernetablering i Trollfjord Kraft. Konsernetableringen fulgte av forslaget om selskapsmessig og funksjonelt skille. Våre oppgaver omfattet prosjektledelse og koordinering av andres bidrag i prosessen, rådgivning rundt strategisk kommunikasjon, prosesskartlegging mv.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver: Barry E. Larsen, adm.dir Trollfjord Kraft AS (901 73 831)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning