Salg av Lofotringen til Statnett SF
- Lofotkraft og Trollfjord Kraft

Lofotringen er en fellesbenevnelse på regionalnettforbindelsen mellom Kanstadbotn og Hinnøy, via Kvitfossen i Lofoten, Melbu, Stokmarknes og Sortland i Vesterålen. Lofotringen var eiet av Trollfjord Kraft og Lofotkraft.

EC Group var ansvarlig rådgiver for hele prosessen i forbindelse med salget av Lofotringen til Statnett SF. Transaksjonen ble undertegnet og effektuert pr 1. januar 2015. 

EC Group var også strategisk rådgiver og organiserte den strategiske myndighetskontakten, PR-virksomheten, informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten mot Olje og energidepartementet, Regjeringen, Stortinget, samt mot lokale og regionale politikere og instanser i forkant av beslutningen om salg.


Kontaktperson i EC Group: Sverre Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
   Barry E. Larsen, adm.dir Trollfjord Kraft AS (901 73 831)
   Arnt M. Winther, adm.dir Lofotkraft AS (911 50 537)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning