Salg av Gauldal Nett AS
- Gauldal Energi

EC Group har vært ansvarlig rådgiver i forbindelse med Gauldal Energi AS' salg av datterselskapet Gauldal Nett AS, som driver nettvirksomhet i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen.

EC Group har vært ansvarlig for administrering og organiseringen av salgsprosessen (tilretteleggelse, administrator/fasilitator, strategisk forhandlingsledelse, verdsettinger, kommunikasjonsstrategi mv.)

Gauldal Energi AS har over tid vurdert og utredet organiseringen av konsernets virksomheter med bakgrunn i de kravene og utfordringene som energibransjen står overfor. Resultatet ble at eier vedtok å selge samtlige aksjer i datterselskapet Gauldal Nett AS til Norgesnett Holding AS.

Norgesnett Holding AS overtar samtlige ansatte og garanterer at disse får fast og relevant arbeid på samme arbeidssted som i dag.

For kommunene Midtre Gauldal og Holtålen betyr salget av Gauldal Nett AS en redusert nettleie med en samlet årlig besparelse i de to kommunene på 12-15 millioner kroner.

Vårt team har vært ledet av Sverre E. Løkken, med bistand fra Lise Eriksen.

 

Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken 

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
John Reese, konsernsjef i Gauldal Energi AS (tlf. 905 78 431)
John M. Laugsand, styreleder i Gauldal Energi AS (tlf. 916 72 515)Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning