Salg av nettvirksomhet 
– Rødøy-Lurøy Kraftverk

EC Group var rådgiver og ansvarlig for forhandlingene og fremdriften i forbindelse med salget av nettvirksomheten i Rødøy-Lurøy Kraftverk. EC Group har også bidratt med verdsetting og intern og ekstern kommunikasjonsstrategi i forbindelse med salget. Transaksjonen ble effektuert pr 1. januar 2016.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre Løkken  

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Stein Mørtsell, styreleder (992 30 427)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Verdsetting
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning