Salg av sentralnettanlegg til Statnett - Odda Energi

Implementering av 3. Elmarkedspakke innebærer at alt transmisjonsnett skal eies av systemoperatør (Statnett). Alle andre nettselskap som eier transmisjonsnett (sentralnettsanlegg) må derfor selge disse anleggene til Statnett.

EC Group har bistått Odda Energi i forbindelse med salget av deres sentralnettsanlegg. Bistanden er knyttet til økonomiske konsekvensanalyser for selger, avtaler og forhandlinger med Statnett.


Kontaktperson hos EC Group: Sverre E. Løkken  

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Per Bjarne Mosdal (Adm. Dir)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning