Energiledd i distribusjonsnett
- NVE

Dersom NVE stiller krav om at energileddene kun skal reflektere marginaltap, vil et viktig spørsmål være hvordan dette skal gjennomføres i praksis. For NVE analyserte vi hvor langt det er ønskelig å gå i detaljering geografisk og tidsmessig. Ytterpunktene er ett energiledd per år per nettselskap (per kundegruppe) og individuelt fastsatte energiledd for hver kunde for hver time. Les rapporten her.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos NVE: Bjørnar Fladen


Fagområder: 
   Utredninger knyttet til energimarked og nettregulering