Fremtidig utforming av nett-tariffer
- NVE

EC Group laget i 2014 en omfattende rapport for Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) som behandler spørsmålet om hvordan nettselskapene bør tilpasse andre tariffelementer dersom energileddet begrenses til å reflektere marginaltap. Les rapporten her.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos NVE: Velaug Mook


Fagområder: 
   Utredninger knyttet til energimarked og nettregulering