Når nettene blir trange
- NVE

Prosjektrapport utarbeidet av EC Group som analyserer hvordan man bør håndtere tilknytning av produksjon i distribusjonsnett hvis nettkapasiteten ikke er fullt tilstrekkelig til å ta imot den nye produksjonen under alle omstendigheter. Les rapporten her.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos NVE: Christina Sepulveda


Fagområder: 
   Utredninger knyttet til energimarked og nettregulering