Konsekvensanalyser av kjøp av nettanlegg
- Eidefoss

EC Group gjennomførte i 2014 konsekvensanalyser for AS Eidefoss av kjøp av diverse tilgrensende regionalnettanlegg. Resultatene av analysen dannet grunnlag for selskapets beslutning om å kjøpe de aktuelle nettanleggene.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos kunde: Leif Inge Schjølberg (tlf. 913 02 813)


Fagområder: 
   Verdsetting
   Økonomiske konsekvens- og fremtidsanalyser