Verdsetting av flere nettselskap i Østlandsområdet
- Skagerak Energi Nett

Som underlag for Skagerak Energi Netts vurderinger av eventuelle omstruktureringer i området, gjennomførte EC Group i 2011 verdsetting av flere andre nettselskap i Østlandsområdet.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Ketil Lille (tlf. 913 20 684)


Fagområder: 
   Verdsetting