Verdsetting Lier Everk

EC Group bistod i 2014 Lier Everk med verdivurdering av selskapets monopol- og kraftomsetningsvirksomhet. Målet med prosjektet var å synliggjøre hvilken verdi virksomhetene har for dagens eiere.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Jan Vidar Thoresen


Fagområder: 
   Verdsetting