Verdsetting Otra Kraft

I forbindelse med salget av nettvirksomheten i Otra Kraft til Skagerak Energi Nett og Agder Energi, gjennomførte EC Group i 2013 en verdsetting for Otra Kraft.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

kontaktperson hos oppdragsgiver: Torleif Bjørgum (tlf. 975 32 702)


Fagområder: 
   Verdsetting