Verdsetting TrønderEnergi Nett

I forbindelse med KLPs kjøp av aksjer i TrønderEnergi Nett, gjennomførte EC Group i 2011 en verdsetting av TrønderEnergi Nett.


Kontaktperson i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Knut Ivar Nyhaug


Fagområder: 
   Verdsetting