Strategiprosess
- Elverum Energi

Da Elverum Energi høsten 2012 skulle revidere selskapets strategi, ble EC Group engasjert for å drive prosessen og bistå med relevante analyser underveis. Prosessen involverte ledelsen og styret i Elverum Energi, og foregikk i dialog med eieren Elverum kommune.

For alle forretningsområder ble både salg og tilbakekjøp av aksjer i deleide virksomheter vurdert. En effektiviseringsprosess ble samtidig iverksatt.Høsten 2014 valgte eieren å selge sine aksjer i nettvirksomheten og fjernvarme til Eidsiva Energi.


Kontaktpersoner i EC Group: Sverre E. Løkken

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver:
   Paul Galåen (917 46 042)
   Peer Jacob Svenkerud (62 43 04 06)


Fagområder: 
   Strukturendringer
   Informasjon og kommunikasjonsrådgivning